โมเดล 3D ซาวิบากา ชุดสะสม
850.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โมเดลซาบิวากา ขนาด 7 ซม. ผลิตจาก พีวีซี บรรจุ 8 ชิ้น ครบชุด เหมาะสำหรับของขวัญและของสะสม

*ราคาจัดส่งนี้ เป็นแบบลงทะเบียน ถ้าจัด่สงแบบ EMS จะต้องจ่ายเพิ่ม 30 บาท