ตุ๊กตาฉลาม (แสนสำราญ)
สินค้าหมด
ติดต่อสอบถาม

ตุ๊กตาฉลาม แสนสำราญ ขนาด 12 นิ้ว (สินค้าหมด)

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์ (พ.ศ.2553)

สัญลักษณ์สัตว์นำโชค

จังหวัดชลบุรีจัดว่าเป็นเมืองชายทะเลภาคตะวันออก และโดยเหตุที่เป็นเมือง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงใช้ปลาฉลามเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค กำหนดให้เป็น 2 ตัวใช้ชื่อ “แสนสุข” และ “แสนสำราญ” เพื่อสื่อถึงชายทะเลหาดบางแสน ที่มุ่งเน้นให้คณะนักกีฬส สื่อมวลชล ตลอดจนเจ้า หน้าที่  และผู้มาเยือนมีความสุข สนุกสนาน และมีส่วนร่วมในการ แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์”